Uppladdningar

Som medlem i Stimulus är transparens din rättighet och därmed vår skyldighet! Alla dagordningar och protokoll från styrelsemöten, årsmöten och sektionsmöten kommer därför att finnas tillgängliga för dig på vår Google Drive. Där finns även Stimulus stadgar och reglemente. Klicka här för att komma till uppladdningsytan.