UB

Utbildningsbevakningen (UB) är ett av Stimulus utskott och har som syfte att bevaka och förbättra utbildningen på psykologprogrammet på Linköpings universitet.

UB består av två klassrepresentanter från varje programklass och en representant från Stimulus styrelse, som är ordförande i utskottet. Om en har synpunkter eller klagomål rörande utbildningen kan en kontakta sina klassrepresentanter eller Stimulus representant.

Vill du vara med och påverka och framföra dina klasskamraters åsikter kring en specifik kurs eller kring hela programmet och driva årets SU- (sektionsutvecklande) projekt ska du bli UB-representant. En alldeles lagom nivå av sektionsaktivitet och möjlighet till kontakter mellan terminsgränser!

Utbildningsbevakningen nås enklast via:

ubstimulus@gmail.com