Problembaserat Lärande – PBL

På psykologprogrammet i Linköping används pedagogiken problembaserat lärande som i korridorerna oftast kallas PBL. Pedagogiken ger dig som student stor frihet till att själv kunna läsa om vad du är intresserad av, samtidigt som du får lära dig allt du måste kunna för att bli psykolog. PBL är en pedagogik som kräver att du som student tar mycket eget ansvar över kurslitteratur och att hitta information. En av grundbultarna i PBL-arbetet är basgruppsmöten som vi har varje vecka. På dessa möten träffas du och cirka 6-7 andra studenter i basgrupper. Väl på basgruppsmöten diskuterar och arbetar ni med specifika frågeställningar som kan relateras till kursen ni läser på något sätt. Efter att ha läst på under veckan träffas gruppen och ni diskuterar vad ni lärt er eller kommit fram till för att därefter tillsammans arbeta fram en ny frågeställning som känns spännande till nästa vecka. Tanken är alltså att du ska få läsa om det du faktiskt själv tycker är kul samtidigt som vi studenter lär av varandra, därför är alltså PBL en ganska genial idé!

PBL gör även att vi inte har särskilt många föreläsningar eller får tydligt rekommenderad kurslitteratur. Denna självständighet kan för vissa vara kämpig i början och väcka många frågor. Vad behöver jag för att klara tentan? Hur ska jag kunna hitta det jag behöver? Ge mig bara en grundbok att läsa! Som tur är finns det alltid äldrekursare som gladeligen ger litteraturtips eller säljer bra böcker vidare. Dessutom är det fina med PBL att när du väl kommer in i arbetssättet så blir du snabbt duktig på att själv hitta ny kunskap och praktiskt tillämpa den. Alltså färdigheter guld värda som framtida psykolog!

%d bloggare gillar detta: