Klientarbetet

Klientarbetet är antagligen psykologprogrammets mest omtalade och enligt många roligaste moment. Mellan termin 6 och 8 på programmet har vi psykologstudenter den kliniska behandlingskursen “Psykologiska behandlingsmodeller och principer – handlett kliniskt arbete” som vanligtvis kallas klientarbetet. Klientarbetet innebär att vi träffar klienter på vår alldeles egna psykologmottagning som ligger i I-huset. Vi träffar klienter med olika sorters problematik och får chansen att träna på vår framtida roll som psykologer. Exempel på problematik vi kan arbeta med är fobier, oro/ångest, stress, nedstämdhet, samt relationsproblem. Till din hjälp har du en handledningsgrupp där 3 till 4 av dina klasskamrater ingår samt en handledare som arbetar som psykolog. Samtalen med klienterna filmas och sen träffas ni tillsammans med er handledare och handledningsgrupp en gång i veckan för att få stöd i arbetet. Därför är du aldrig helt ensam i klientarbetet utan kan få experthjälp av din handledare samt handledningsgrupp.

Vi studenter kan välja mellan två olika inriktningar på klientarbetet. Antingen väljer du KBT (Kognitiv Beteendeterapi) eller PDT (Psykodynamisk terapi). Även om du väljer att praktiskt utföra och få handledning på KBT eller PDT får du ändå möjligheten att gå på föreläsningar och arbeta teoretiskt med den inriktning du inte valt. På så sätt får du en bred förståelse för båda inriktningarna samtidigt som du kan fördjupa dig i den-du-valt. Det kanske på förhand känns som ett stort steg att ha egna klienter. Det är viktigt att komma ihåg att du inte på något sätt kan vara expert direkt i klientarbetet. Därför finns det också en tydlig progression i kursen som pågår mellan termin 6-8. I termin 6 är huvudsakliga fokuset på att kunna göra bra bedömningar för att sedan i termin 7 och 8 fördjupa sina kunskaper. Samtidigt som du har det praktiska klientarbetet får vi även varje vecka föreläsningar eller workshops att ta hjälp av. Det är även viktigt att komma ihåg att du kan antagligen mer än du tror i termin 6 och att klientarbetet kan vara fantastiskt kul!

%d bloggare gillar detta: