Om Utbildningen

Psykologprogrammet på Linköpings universitet är på 300HP och löper över fem år. Därefter följer, likt på alla psykologutbildningar runt om i landet, ett avlönat år under handledning (kallat PTP-tjänst) innan du slutligen kan få ut din legitimation. Programmet i Linköping startade 1995 och sammanlagt läser ca 250 personer på programmet varje år med knappt 50 personer i varje klass.

Här på psykologprogrammet utvecklar du färdigheter inom diagnostisering, psykologisk behandling, konsultation, handledning, forskning och utvärdering, vilket ger en allsidig kompetens för psykologyrket. Utbildningen bygger på problembaserat lärande, PBL, och kräver mycket samarbete samt en nyfiken, aktiv attityd. Studenterna blir med PBL mer fria att inrikta sitt läsande utifrån eget intresse, även om en handledare hela tiden finns med i bilden för att se till att de håller sig kvar på rätt väg. Det finns i de flesta kursen ingen fast litteraturlista som ska läsas. Istället finns det ofta tips på bra böcker och studenten väljer sedan själv vilka bitar som är relevanta för just sin läsning. Ganska snart i utbildningen får också läsandet av vetenskapliga artiklar stor tyngd brevid läsandet av böcker. I utbildningen ingår praktik för att du ska få en konkret erfarenhet av psykologens arbete, vilket i dagsläget börjar termin 6.

Efter utbildningen har psykologer en bred arbetsmarknad och finns inom en rad olika samhällssektorer där de möter människor i utbildning, i arbetslivet och inom vård och omsorg. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom social omsorg, hälsovård och psykiatri. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten. Psykologernas arbetsmarknad har vidgats och fler psykologer anställs av bland annat kommuner. Många psykologer arbetar också som egna företagare.

%d bloggare gillar detta: