Stimulus – Din Sektion

Psykologprogrammets sektion heter Stimulus. Stimulus verksamhet bedrivs ideellt av en styrelse och flera utskott som tillsammans verkar för att psykologstudenterna ska få en god psykosocial miljö, ges möjlighet att knyta kontakter inom psykologprogrammet och med andra inom och utom universitetet samt att aktivt påverka psykologutbildningen vid Linköpings universitet.

Sektionens styrelse kallas vanligen för ”styrelsen” eller ”Stimulus styrelse”. Styrelsen har bland annat i uppgift att förvalta sektionens resurser i enlighet med de beslut som sektionsmedlemmarna tar på de årliga sektionsmötena då även årlig budget röstas igenom.

Vidare har sektionen utskott, dessa är Fadderiet Freud, Festeriet PsyKO, Utbildningsbevakningen och Idrottsutskottet PUST!.

Psykologprogrammet vid LiU tillhör den filosofiska fakulteten. Därmed tillhör psykologprogrammets sektion, Stimulus, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet. Går du på psykologprogrammet är din sektion alltså Stimulus och din studentkår StuFF.

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder 15 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på. Läs mer om StuFF här!